predhodnji:
naslednji:    

Vibracijski fokusni preskoki 1

Uvod

Kar nekaj se dogaja v obdobju zadnjih let in pravzaprav ni nič nenavadnega, le tega nismo vajeni, kot rekel bi, da se tega nismo učili. V zadnjem obdobju se mi počasi razblinja tančica, katera zakrivala mi je nekakšen vpogled na stavek, ki sem ga pred leti prejel v stanju meditacije:

»In bili bodo simptomi, kot bolezni, a jih ne bo moč razložiti na vam poznan način. In med vas se bodo kot v valovih razgrinjali pojavi, za katere ne boste našli razlag z znanjem, v katerega vpeti ste.«

Hmm, ja, saj sta se mi stavek ali dva zdela zanimiva, a globlje lahko sežem vanju šele dandanašnje dni ali zadnje pol leta.

In v tem članku, vam predstavil bi enega od takih pojavov. Poimenoval sem ga kar »Vibracijski fokusni preskok«. Za kaj gre? Pravzaprav, ga bi lahko umestil in opisal skozi interakcijo v odnosih, natančneje v razkoraku med različnimi vzporednimi komunikacijskimi oblikami.

Pojdimo skozi primer. V pogovoru s prijatelji, znanci, ljudmi, ki me obiščejo, sem zasledil pojav, ki mi ga opišejo kot »nesporazum v pogovoru z ostalimi«. Pripetljaji, če naj jih tako poimenujem so občasni in nekaterim se ti zdijo zanimivi, večini pa zaskrbljujoči.

Simptomi pojava

Naprimer nekaj izpovedi:

»Stranka mi je naročila pizzo Margerito in sem si to zapisala in ko sem ji jo postregla, je trdila, da je naročila 4 letne čase.«

»Dogovoril sem se za sestanek ob 16h, a ob srečanju mi soudeleženec sestanka pove, kar zabeleženo ima je, da bo srečanje ob 15h.«

Opažam skrb, ko pripovedujejo mi to in v očeh je razbrati: »Ali je kaj narobe z menoj?«

Naj vse nas potolažim, da se gre za povsem naraven pojav, pravzaprav obujanje našega zaspalega zaznavanja energetske komunikacije ali elektromagnetne ali če že hočete telepatije.

Komunikacija kot orodje za vibracijsko izmenjavo

Da razložil bi pojav, se pač moram malce dotakniti globlje v pomen in delovanje komunikacije, a brez skrbi, le toliko, kot potrebno je. Če zdela se vam bo razlaga v naslednjih nekaj odstavkih težka, vam nudim tolažbo, da ni potrebe po natančnem razumevanju opisanega. Namen je pravzaprav, da izluščim le nekaj izhodišč.

Najprej to: Namen komunikacije med dvema ali več zavestmi je izmenjava vibracije, da bi se le-te uskladile v kar se da harmonično stanje. Ali pa malce bolj po domače: Skozi izkustva, ki jih pridobimo v odnosih, širimo svojo zavest in usklajujemo harmonijo. In torej je komunikacija ena izmed oblik interakcij, ki potrebne so za izmenjavo vibracij.

Nadalje: Da bi se interakcija zgodila v npr. naši zemeljski dimenziji, je potrebno, da se različne zavesti (npr. osebe) v danem trenutku osredotočijo v skupno točko. To osredotočenje v skupno točko lahko poimenujemo fokus. Smotrno je, da se interakcija zgodi kar se da na več nivojih ali več dimenzijah in zelo na grobo naštejmo dve: Energetska ter materialna raven (čeprav sta obe energetski, pa vendar naj bo za postavitev nekakšne ločnice). Pravzaprav slednja, materialna dimenzija je tista, ki omogoča, da lahko lažje ločeno obravnavamo določene vibracijske izmenjave. In kaj tu mislim kot »ločena obravnava vibracij«. Naj povem, da se na energetski ravni vibracije prepletajo in njih ločnica je zelo substilna in zavest težje »izlušči«, se osredotoči na posamezno vibracijo. Naprimer: Če že imamo pomešan sadni sirup in vodo, ne bomo mogli posamično okušati samo sirup in ne samo vode. Kar zemeljska dimenzija prinaša nam je, da naš zemeljski um zmore ločiti omenjeni sirup in vodo, ter ju postaviti v dva različna dogodka ali dve različni materialni stanji. A tu leži tudi pogoj, pogoj, da materija sploh lahko obstaja in ta je, da morata biti vsaj dva opazovalca v isto vibracijsko stanje (situacijo), da se ta materializira. Lahko bi tudi preprosto rekli, da je materialni svet nekakšen dogovor ali domena dveh ali več zavesti. In položitev fokusa v danem trenutku v materialni obliki je kot rekli bi: »Hej, tukaj v to situacijo sedaj položimo osredotočenje in si uskladimo vibracijo.« in pravzaprav, je to že interakcijska izmenjava vibracij.

(Slika a) zemeljski um s pomočjo fokusa (tukaj, zdaj) v materialni dimenziji, zmore iz dušnega polja izluščiti posamezno vibracijo.

Naj iz opisanega izluščim nekaj izhodišč v naslednje alineje:

  • Eden od izrazitih namenov utelesitve v materialno dimenzijo je, da presnovimo, ozavestimo posamezne vibracije skozi izkustva.
  • Pogoj, da izluščimo posamezno vibracijo je, da se nanjo osredotočimo v danem trenutku (čas, prostor) in to izrazi se v obliki dogodkov, lahko bi rekli v materialni formi ali manifestaciji
  • Pogoj nastanka materialne forme je prisotnost (fokus) vsaj dveh zavesti (npr oseb) v isto točko v danem trenutku. Temu lahko pripišemo rek, da je materija domena dveh ali več zavesti in nosilec vibracije stanja materije so izluščene vibracije prisotnih zavesti.
  • Preplet prisotnosti teh zavesti sam poimenujem »interakcija« in materialni svet poimenujem »polje interakcije«.
  • Sama interakcija se razpreda na veliko načinov in ena izmed teh je komunikacija. Govor, beseda je le ena izmed oblik izmenjave, interakcije.

Bodi dovolj globjih pomenov. Naj vas v naslednjem članku povabim v lažji del.

Lepo bodite.

predhodnji:
naslednji:    

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja