predhodnji:
naslednji:    

Unisfractal 9 – Fraktal skozi dimenzije

V predhodnem članku je bil prikazan shematski oris faz, katere so prisotne na poti od informacije do energetske forme, to je kreacije. Če splošno zapišemo, je potek sledeč:

  • informacija
  • misel
  • energetska forma
  • zapis v matrico, katera spremlja informacijo v naslednji nižji dimenziji.

Koliko je teh dimenzij in nekaj razhajanj med njimi, bomo tokrat posplošili, ter se posvetili prikazu omenjenih faz v obliki fraktala. Kot je že bilo povedano, je moje razumevanje fraktala kot delovanje in ne kot fizični objekt, čeprav je to tudi ponekod zaslediti. Naštejmo jih nekaj: Vortex, vibracija DNK, polžja hišica, razdalje planetov v našem osončju, …

Do sedaj so bile faze opisane kot plasti, a kaj in kako jih pravzaprav povezuje je ravno steblo fraktala. Zamišljamo si ga lahko kot nekakšno spiralno struno, ki je zasnovana za harmonični prenos vibracij, po katerem pravzaprav potuje informacija in služi kot vezni člen med informacijo in zavestjo.

Vse kar je s strani zavesti ustvarjeno, se odziva, lahko bi rekli obnaša po vzorcu fraktalne narave. In tu je govora o konceptni zasnovi jeder vsega kar obstaja. Torej to je na naši zemeljski ravni lahko jedro materije, jedro dogodkov, jedro odnosov, jedro človeka, jedro zvezd in tu ni mišljeno kot prepoznavanje materije, telesa človeka, planetov, zvezd, kajti, kot je že bilo omenjeno, so prepoznavanja skozi naša čutila in so le efekt interakcij v subzavesti (polju interakcij).

Ker je njegova zasnova delovati v popolnem harmoničnem stanju, služi kot čisti prenos, pravzaprav daje pridih, da bi se vse odrazilo v stanju harmoničnosti, to je Spirita. Vsak odklon iz harmoničnega stanja nastane zgolj kot refleksija prisotnosti misli, matrice, ter percepcije dojemanja. Naj podam s primerom: Vzemimo, da imamo jedro kitarske strune, kjer je njena vibracija harmonična. V kolikor jo ovijemo s snovjo, ki ji povzroča odklon iz harmoničnega stanja, bomo dobili spremenjeno čistost tona, pravzaprav vibracije, ki vsebujejo tudi šum.

Kot prispodoba: Slišati jedro strune brez šuma je pravzaprav, kot bi se zavedali harmoničnega stanja fraktala in to vodi v prepoznavanje čudovitosti in bivanje v blaženosti.

Torej vzemimo shematski prikaz fraktala iz članka »Unisfractal 4 – Steblo fraktala« …

(Slika a) Steblo fraktala

… in ga položimo v faze opisane v članku »Unisfractal 8 – Pretok informacije skozi dimenzije«…

(Slika b) Faze informacija – misel – energetska forma – zapis v matrico v obliki kolobarja

… ter ga prikažimo, kako se prepleta skozi dimenzije …

(Slika c) Prehod večjega fraktala skozi dimenzije

Glede na dimenzije obstajata meddimenzijski in dimenzijski fraktal. Vsak dimenzijski fraktal je vezan posredno ali neposredno na vsaj enega meddimenzijskega. Njuna zasnova se ne razlikuje, le odzivnost je nekoliko drugačna. Osnovna razlika je, da se meddimenzijski odziva in prenaša kvantiziran prenos informacij med dimenzijami.

Ker bi z opisom kvantiziranosti prenosa informacij presegli namena tega članka, se bomo tega dotaknili v posebnem članku. Iz slike je razvidno, da je steblo fraktala v katerem se pretaka informacija, obdano z matrico (matrica za prenos informacije v nižjo dimenzijo), katere so bile dodane v predhodnjih (višjih) dimenzijah.

(Slika d) Prehod fraktala skozi dimenzije in njegov razcep na dimenzijski fraktal

Slika »d« prikazuje prihod vstopne informacije, ki je prisotna v vseh dimenzijah in prihaja iz najvišje dimenzije. Obdana je z ovoji matric predhodnih dimenzij (glej tudi sliko b). Osnovna informacija (kot je bilo opisano v predhodnjih člankih) prihaja iz polja danosti, torej so njene vibracije v harmoničnem stanju, stanju Spirita. Ta informacija nosi jedro, bistvo zasnove vseh kreacij. Po tej zasnovi je vse ustvarjeno in njena vsebnost biva v vsemu kar obstaja.

Kar ustvari spremembo vibracije so matrice, katere so odtis prepoznave zavedanja vstopnih informacij. Lahko bi rekli, da je vstopna informacija zmes čiste harmonične zasnove in prepoznavanja tega.

Nadalje vidimo v sliki preliv informacij ter ovojev iz meddimenzijskega fraktala v dimenzijski fraktal. Nanj se v stanju aktivnosti fraktala »nalepijo« misli, ter z odklonom vibracijskega ujemanja v mejah dovoljevanja spremenijo osnovno vibracijo fraktala, pravzaprav ustvarijo spremenjen prenos vibracij, ki se odrazijo v obliki energetskih zank.

Preplet teh zank, v katerem sodeluje več fraktalov, ustvari skupno energetsko formo ali kreacijo. Podoben je kolizijskemu učinku naprimer kot med galaksijami, torej ne prihaja do trkov, temveč kot lahko si zamislimo fluidni zmesi. Primer, če v vodo pomočimo najprej čopič z rdečo barvo, se ta barva »razlije« v nekakšen vzorec in nato pomočimo še rumeni čopič, se njuna vzorca prepletejo. (Podobno deluje tudi naše prepoznavanje skupnih dogodkov).

Ko se sestavi energetska forma, se leta zapiše v matrico kot kvantiziran proces, to je vsak aspekt (lastnost) forme posamezno in se torej tako tudi prenese v nižjo dimenzijo. Iz tega sledi, da je prepoznavanje forme iz višjih dimenzij kvantizirano, to je ločeno na aspekte. Kot primer lahko opišemo, kar je že bilo večkrat omenjeno, da je v višjih dimenzijah že predhodno ustvarjeno in priteka »po korakih« v nižje dimenzije.

In za izkustvo je potreben čas in intuitivni čas je torej na naši zemeljski ravni izkušanje in ozavestitev že ustvarjenega. Oblika prepoznave je pa svobodna volja.

Lepo bodite.

predhodnji:
naslednji:    

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja