predhodnji:
naslednji:    

Unisfractal 7 – Prainformacija, informacija in misel – razlaga

Naj pristavim še svoj vidik vsebine iz sporočila v članku »Unisfractal 5 – Prainformacija, informacija in misel«. Jedro vprašanj, ki sem si jih zastavljal tisto obdobje in ga sporočilo opisuje, se je glasilo nekako takole: »Kako medsebojno deluje preplet informacije, misli, oblikovanje energij in naše dojemanje tega?« V meni se je odstirala ideja o nekakšnem receptu, ki je spemenljive narave, glede na naše dojemanje o vstopnih informacijah v naše polje.

(Sporočilo) Že od nekdaj se je to vprašanje nakazalo v raznih civilizacijah in lahko bi rekli, da se je tudi besedno drugače oblikovalo. Sedaj je na vaši zemeljski ravni era takšna, ko so umski procesi povdarjeni in vpeti v vlogo interpretacije in percepcijo dojemanja, zato bo povedano zajeto v tej obliki…

Skozi obdobja na zemeljski ravni, ciklično valovijo različni aspekti in dajejo pridih obliki dojemanja vstopnim informacijam iz višjih dimenzij. Nekateri so v vzponu, spet drugi v zatonu. Povdarjen omenjen umski proces ni značilnost samo tega obdobja, saj se je že večkrat pojavil. Vpetost v določen aspekt je povezan tudi z globalno zavestjo. Aspekt je značilnost, predispozicija, njegovo povdarjenost pa določa civilizacija sama.

(Slika a) Prikaz cikličnosti aspektov skozi obdobja

(Sporočilo) Če bi strnili dojemanje več obdobij civilizacij v celoto, bi dobili eno samo osnovno nit in to je, da se je kot si ga poimenoval recept za presnovo energije preoblikoval in se stalno preoblikuje. Torej recept je v soodvisnosti od vseh časov, to je preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, torej lahko povemo da je na istem mestu v stalnem preoblikovanju…

Recept je torej odtis (kalup), na katerega vplivajo oblike dojemanj iz preteklosti v sedanjost, ter zasnovo za prihodnost. Zaradi širšega časovnega vpliva, sprememba odtisa ni sunkovita, temveč je postopna in vendar vedno prisotna. Lahko bi rekli, da je nekakšen vezni člen. In ta recept vpliva na oblikovanje manifestacije energij (presnovo energij).

(Slika b) Vpliv recepta skozi dogodke

(Sporočilo) In pričnemo pri samem izvoru stanja frekvence energij. Takoimenovana prainformacija, ki je podlaga Spirita, je nespremenjena in je prostorsko, ter časovno neodvisna, torej vseobsegajoča venomer in vekomaj…

Kaj je Spirit, je razloženo v članku »Unisfractal 6 – Pojmi Spirit, Stvarstvo in Zavest«

V vsakem obdobju je prainformacija, ki je venomer in povsod popolnoma ista, spemenija se le prepoznava, dojemanje, percepcija.

Kaj prainformacija je? Je vzgib v smeri evolucije zavesti v Stvarstvu. Le-ta stremi po ohranjanju ravnovesja in zajema privlačnost dvojčka zavesti in singularnosti. V nekaterih sporočilih bo omenjena tudi pramisel. Čeprav sta si prainformacija in pramisel dokaj sorodni, je slednja vzgib po izraziti se kot zavest skozi potrebo po izkusitvu in s tem položitev vseh zavesti v polje danosti.

(Sporočilo) … Od tu bi lahko rekli, da je osnovno seme, okoli katerega se oblikuje osnovna informacija, ki je povsod ista, ampak spremenjena ob pojavi dimenzijske spremenljivosti, ki je v obliki časa na vaši ravni najbolj izrazita. …

Slika b) prikazuje osnovno informacijo in dimenzijsko informacijo. V osnovi je to ista informacija, le da je v dimenziji prepoznana z dimenzijskim aspektom, to je, da vsebuje dimenzijsko definicijo.

(Sporočilo) … Torej trenutna forma osnovne informacije je podlaga za privlačnost misli in to ne misli, kot jo pojmujete, gre se za čisto misel, to je misel, ki je prešla entitete, ki so dodeljene, da dovoljujejo misel ali ne in jo včasih tudi preoblikujejo glede na namere, ki so podane…

Slika b) Povratne misli morajo biti skladne z informacijo in višje, kot gre v dimenzije bolj morajo vsebovati vzgib pramisli. Entitete, ki so za to dodeljene, težijo k ravnovesnemu položaju in presnavljajo (lahko preoblikujejo) povratne misli iz nižjih dimenzij. Misli z večjim odklonom ostanejo v nižjih dimenzijah in jih morajo entitete, ki so jih ustvarile same hraniti (ciklično vzdrževanje v matricah). O tem bom še podrobneje pisal v naslednjih člankih.

(Sporočilo) … Od tu sledi, da se misli nalepijo na osnovno informacijo, ter so kot skupek podlaga za nanos, privlačnost energije. Vdih energije na misel pa je odvisna od želja in tu niso želje oblike, kot jih vi poimenujete ampak gre se za želje evolucijske narave, torej želje v smeri evolucije spoznanja, da se vse želi vrniti k božjemu, k božji obliki…

Na sliki b) je označeno kot »Misli – želje«. In tudi to si bomo podrobneje ogledali v naslednjih člankih. Nosilec božje oblike je Spirit in je harmoničnost in ravnovesje. Evolucijsko spoznanje je prepoznavanje zavesti o enosti definicij.

(Sporočilo) … Nakar se prične proces oblikovanja energij okoli tega prej imenovanega skupka. Na Oblikovanje energije na posamezni lokaciji, če povzamemo nivo, kjer prostor obstaja, pa vpliva recept, kot neke vrste določen proces, kako se te energije oblikujejo. Recept je v stalni spremembi in spreminjajo ga izkušnje, izkušnje posamezne entitete, kot ponekod skupine entitet, ki sodelujejo v skupnjih izkušnjaj, ponekod tudi lokacijah in časih. Torej se energije oblikujejo glede na recept in če zajamemo recept v večji razsežnosti kot je morda osončje ali galaksija, ima prednost pred receptom posamezne manjše entitete, kot ste vi…

To je prikazano na spodnjem predelu slike b)

Lepo bodite.

predhodnji:
naslednji:    

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja