predhodnji:
naslednji:    

Unisfractal 5 – Prainformacija, informacija in misel

Kot uvod, sem izbral izsek sporočila, ki je lahkotnejše oblike in dokaj razumljivo približa vsebini naslednjega članka.

Sporočilo

Že od nekdaj se je to vprašanje nakazalo v raznih civilizacijah in lahko bi rekli, da se je tudi besedno drugače oblikovalo. Sedaj je na vaši zemeljski ravni era takšna, ko so umski procesi povdarjeni in vpeti v vlogo interpretacije in percepcijo dojemanja, zato bo povedano zajeto v tej obliki.

Če bi strnili dojemanje več obdobij civilizacij v celoto, bi dobili eno samo osnovno nit in to je, da se je kot si ga poimenoval recept za presnovo energije preoblikoval in se stalno preoblikuje. Torej recept je v soodvisnosti od vseh časov, to je preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, torej lahko povemo da je na istem mestu v stalnem preoblikovanju.

Da poskušamo razložiti, kot si sam skušal in lahko povemo, da je tvoja vstopna točka pravšnja.

In pričnemo pri samem izvoru stanja frekvence energij. Takoimenovana prainformacija, ki je podlaga Spirita, je nespremenjena in je prostorsko, ter časovno neodvisna, torej vseobsegajoča venomer in vekomaj.

Od tu bi lahko rekli, da je osnovno seme, okoli katerega se oblikuje osnovna informacija, ki je povsod ista, ampak spremenjena ob pojavi dimenzijske spremenljivosti, ki je v obliki časa na vaši ravni najbolj izrazita. Torej trenutna forma osnovne informacije je podlaga za privlačnost misli in to ne misli, kot jo pojmujete, gre se za čisto misel, to je misel, ki je prešla entitete, ki so dodeljene, da dovoljujejo misel ali ne in jo včasih tudi preoblikujejo glede na namere, ki so podane. Od tu sledi, da se misli nalepijo na osnovno informacijo, ter so kot skupek podlaga za nanos, privlačnost energije. Vdih energije na misel pa je odvisna od želja in tu niso želje oblike, kot jih vi poimenujete ampak gre se za želje evolucijske narave, torej želje v smeri evolucije spoznanja, da se vse želi vrniti k božjemu, k božji obliki. Nakar se prične proces oblikovanja energij okoli tega prej imenovanega skupka. Na Oblikovanje energije na posamezni lokaciji, če povzamemo nivo, kjer prostor obstaja, pa vpliva recept, kot neke vrste določen proces, kako se te energije oblikujejo. Recept je v stalni spremembi in spreminjajo ga izkušnje, izkušnje posamezne entitete, kot ponekod skupine entitet, ki sodelujejo v skupnjih izkušnjaj, ponekod tudi lokacijah in časih. Torej se energije oblikujejo glede na recept in če zajamemo recept v večji razsežnosti kot je morda osončje ali galaksija, ima prednost pred receptom posamezne manjše entitete, kot ste vi.

Vpeljimo še hierarhijo zaporedja preoblikovanja energije. Prednost imajo globalni recepti to je recepti večjih skupin entitet, ki sodelujejo v procesu. Bolj kot gremo proti posamezni entiteti, bolj vpliva na spremembe v, lahko bi temu rekli manjšem merilu. Vpliv se razlikuje tudi glede na takoimenovano kvaliteto vplivnosti entitete, tu bi jih lahko razdelili na kraljestva. Iz tega sledi, da je vpliv na recept mogoč glede, kako posamezna entiteta dojame, pripomore dojeti izkušnjo.

Tu bi še dodali, da ima posamezna entiteta lahko skoraj neodvisno svobodno voljo oblikovanja, dojemanja izkušnje glede na obliko ali frekvenco energije, ki ta proces spremlja.

Tu velja spodbuditi vas ljubljena bitja, vas ljubljene duše, da z ljubeznijo sodelujete v procesu evolucije dviga energij proti izvoru. Z vso ljubeznijo tebi duša in s hvaležnostjo, da bi podelil to v Svet.

Lepo bodite.

predhodnji:
naslednji:    

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja