predhodnji:
naslednji:    

Unisfractal 4 – Steblo fraktala

Te dni sem večkrat sedel za mizo z namenom, da bi pričel pisati članek, ki bo peljal karseda lahkotno v osnovni opis delovanja fraktala, a nisem našel izhodiščne točke. Lotil sem se branja svojih zapisov in teh je kar precej, vendar so razdrobljeni na koščke, ki se mi šele v zadnjem obdobju sestavljajo. In ravno v teh sporočilih mi je bilo v pogum predano, da bodo delovala razdrobljeno in naj ne obupam, saj se mi bo vse sestavilo. Ja res je, informacije dolgo nisem vedel kam umestiti, kako povezati. Ob tem se mi je večkrat porajalo, da je to le moja domišlija. Tu so mi kanalizirana sporočila moje učiteljice kanaliziranja bila v veliko uteho, saj so me moji duhovni vodniki venomer spodbujali. Vedoč, da grem skozi obdobje predelave lastne vrednosti in sprejemanja sebe (»dovoliti si«), so me peljali še do nekaterih mojstrov kanaliziranja, kjer sem dobil o sebi povsem iste informacije.

V meni vsakodnevno prebiva močna želja, da predajam, kar skozi sporočila dobim. Večkratno umsko vrašanje samemu sebi: »Zakaj?« rodi venomer isti odgovor: »Ne vem.« Vem le to, da si želim čimbolj čisto predati, za kar vsakodnevno polagam prošnje ter zahvale. Konec koncev, sem tu samo človek. Bodi dovolj izpovedi.

Oblika fraktala

Pod obliko fraktala ne podrazumevam formo ali prostorsko določitev. Gre  za, lahko bi rekli koncept delovanja, kateri je prisoten povsod v Stvarstvu. Je vezni člen prenosov, preslikav informacij v in med dimenzijami, zavestmi, interakcijami, oblikovanju energetskih struktur, zapisov v matrice (receptov), itd. Od tu sem dobil povod, da ga poimenujem univerzalni fraktal ali na kratko Unisfractal. Sama vizuelna predstava je v meni zelo kompleksna in večdimenzionalne narave in skušal sem jo narisati, ter po dolgem času obupal. Ni bilo druge, kot ga uprizoriti na zelo enostaven način. In tu je shema njegovega stebla ali osrednjega dela:

Sprva nisem vedel, za kakšno spiralo gre, a me je spoznanje vodilo, da  najbližja zemeljska podobnost sovpada s spiralo zlatega reza. Omenjeno steblo je prainformacija (pramisel), v kateri biva njen dvojček »nedoločenost« (singularnost, točka vseh možnosti). Seveda si težko predstavljamo točko, ker ima na shemi spirala sama po sebi dimenzijo (obliko). Tu nam lahko priskoči v pomoč predstava, da se krivulja premika skozi to točko in ne točka po krivulji. S tem dobimo, da se koordinatni sistem (zamislimo si kot prostor) venomer spreminja.

(Slika) Kot je videti, je singularna točka (črna) stacionirana v koordinatnem središču in ko spirala potuje v nov položaj (črtkana spirala), se preslika os »x« v »x’« in »y« v »y’«

Poglejmo, kaj se dogaja okoli stebla in v ta namen vzemimo kratek izsek spirale.

Na skliki je 12 osnovnih »žarkov«, kateri se v obliki vijačnice ovijajo okoli osnovnega stebla, pravzaprav krožno drsijo po točki nedoločenosti.

Skozi prehode, ki jih bomo opisali v naslednjih člankih, prihaja do energijskih vibracij, katerih rezultanta je približek ravnovesnega stanja in le-te se nahajajo na harmoničnih točkah, ki ležijo na odsekih Fibonaccijevega zaporedja (1, 2, 3, 5, 8, 13).

Na sledečih slikah je za lažjo predstavo steblo prikazano na daljici (ravni črti)

(Slika) Puščice prikazujejo rotacijo
(Slika) Vibracijski preplet. Črne točke so med seboj v harmoničnem stanju Fibonaccijevega zaporedja (1,2,3,5,8,13)
(Slika) Utrip (vzburjenje) in rotacija fraktala okoli stebla fraktala

 

Zakaj je rezultanta vibracij le približek ravnovesnemu stanju?

  • Prvi razlog je: Če bi rezultanta bila v popolnem ravnovesju, to je, da bi se vse vibracije medsebojno kompenzirale, bi zavest izginila in bi obstajala zgolj točka singularnosti. Zavest je odklon iz ravnovesnega položaja in odklon povzroči nenehno spreminjanje. In življenje je sprememba.
  • Drugi razlog je: Če bi bile vse vibracije v popolnem harmoničnem stanju, bi zavest povsem ležala v polju vseh danosti. S tem bi se polje danosti izenačilo s točko vseh možnosti, kar bi bilo popolno stanje in ne bi bilo več potrebe po spreminjanju. In kjer ni sprememb, tudi življenja ni. Naj povem, da se vse počasi pomika proti temu stanju (Članek: »Nezvezni sistem, singularnost in fraktal«).

Naj pristavim, da zavesti, ki segajo v najvišje dimenzije v velikem deležu bivajo v polju danosti, to je v harmoničnem stanju. Od tu izvira njihova veličastnost kreacij, ki se pretakajo proti nižjim dimenzijam. Lahko bi rekli, da so njihove kreacije obdane z brezpogojno Ljubeznijo.

Lepo bodite.

predhodnji:
naslednji:    

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja