Slovar

Veličasnost

Prežetost z univerzalno Ljubeznijo. Prebiva, prisotna je v vsemu kar obstaja in je povsod enakovredna, enako pomembna. Nima predpon kot so bolje, več, manj, višje, nižje, … Prepoznavanje veličasnosti v vsakomur izmed nas v vsemu kar obstaja, vodi v stanje blaženosti.

Entiteta

Zavest, ki zaznava kar ni in se zaveda svoje zavesti. Ima sposobnost vzpostavljanja interakcije z ostalimi zavestmi preko polja subzavesti (v naših zaznavnih dimenzijah je to telo, zemeljski duh, okolje, dogodki, planeti, galaksije, vesolje, …). Je nosilec možnosti kreacije glede na svojo osnovno vibracijo. Lahko se preoblikuje, vendar njena nosilna (osrednja) vibracija ostaja v svojem ravnovesju. Duša je funkcija Entitete.

Singularnost

Točka, kjer zavest ne obstaja. Je izvor vsega in vse se vanjo vrača. Nahaja se povsod, v vsemu.

Prainformacija

Je podlaga Spirita, nespremenjena in je prostorsko, ter časovno neodvisna, torej vseobsegajoča venomer in vekomaj. Le-ta stremi po ohranjanju ravnovesja in zajema privlačnost dvojčka zavesti in singularnosti. Od tu bi lahko rekli, da je osnovno seme, okoli katerega se oblikuje osnovna informacija.

Pramisel

Čeprav sta si prainformacija in pramisel dokaj sorodni, je slednja vzgib po izraziti se kot zavest skozi potrebo po izkusitvu in s tem položitev vseh zavesti v polje danosti.

Zveznost-nezveznost

Funkcija, sistem je zvezen, ko je izpolnjen pogoj, da vse točke v poljubnem intervalu (območju) prehajajo ena v drugo brez preskokov. V kolikor ta pogoj ni izpolnjen, sistem ni zvezen. Če podamo primer s števili: množica decimalnih števil je zvezna, če ima možnost neskončnost decimalnega dela, to je takoimenovano gama število. Praktičen primer: Analogna ura s sekundnim kazalcem, ki ne poskakuje, temveč “drsi” je primer predstave zveznosti (no, približek), medtem, ko je digitalna primer nezveznosti.

Danost

Danost je energetska kreacija, ki leži v polju možnosti, katero je odvisno od stanja zavedanja.