predhodnji:
naslednji:    

Dušni darovi in učenja 1

Srečanje s pojmi Dušni darovi, nameni in učenja je nekakšna popotnica, ki spremlja opisovanje Duše in delež njenih značilnosti, pravzaprav kot nekaj, kar nosimo v sebi. Vendar se samodejno zastavi vprašanje: »Kako so ti pojmi zasnovani ali kakšno obliko imajo, če sploh?«. Sam obliko prištevam kot usmeritev v neko področje kot naprimer dar glasbenika in ali je nadarjenost v smeri glasbe pravzaprav že definirana v duši? Ali na kratko »Ali duša prinese s seboj že zasnovano zemeljsko obliko in jo mi samo uporabimo tako kot je?«

Na poti do odgovorov naj povem, da delež teh biva v mojih kanaliziranjih z Duhovnimi vodstvi osebam, ki me obiščejo. Za namen tega članka bom sama sporočila, ki se odvijajo med izvajanjem tega na grobo razdelil na:

  • Zemeljska
  • Dušna

Zemeljska so namenjena, da Duhovno vodstvo osebi preda jasnosti in so pripomoček na njeni življenjski poti v nekem obdobju. Te se skozi razlage odvijajo kot moj govor, kateri poteka brez moje kontrole in se vsebin ne spomnim. V tretjem očesu vidim slike, simbole, katere nakazujejo razlago, vedenje njihovega pomena. Ta del prištevam za namen  razumevanja in koncepti sporočil so približani zemeljskemu umu.

Dušna so prisotna v občutkih v prsnem košu, kot zaznavanje veličastne ljubeče energije, ki je kot nit povezave z Duhovnim vodstvom. Sem sodi tudi povečana prisotnost energij. A velikokrat se v desnem zgornjem predelu visoko, visoko nad mojo glavo odvijajo nekakšni filmi o temu, kaj kot duša oseba je, kaj kot duša počne. In nisem še srečal istih lastnosti, veliko, veliko, lahko rečem ogromno jih je, a opisati jih ne zmorem, saj ne najdem primerljivosti z našim jezikom, kakor tudi ne s predstavami, ki poznane so mi tu na Zemlji. Nekatere so švigajoče, druge hitro spreminjajo smer, tretje počasne in še in še.

Dušni dar

Beseda »nadarjenost« zdi se nekoliko skrivnostna, kot bi spremljala nas, bivala nekje v nas. Če bi to skušali razdeliti na vplive, ki gradijo nadarjenost, bi ob bežnem pogledu lahko rekli, da so:

  • Vpliv dednosti
  • Se razvije glede na okolje
  • Se razvije glede na dogodke v našem življenju
  • Jo ob rojstvu prinesemo s seboj

Te alineje projecirajo vsaj dve vprašanji: »Ali je nadarjenost dušna ali vzklije in zraste v naših življenjih tu na Zemlji?«. »Ali gre za preplet dušne iz zemeljske ravni?«. In dodajmo še tretje: »Ali je nadarjenost tesno povezana s smerjo, naprimer dejavnostjo, službo, hobiji, itn?«

Jasen je njen obstoj a izvor nekoliko ostane neopredeljen. In tu se mi utrine, da z vami podelim kam misli vodijo me, če si zastavim ta vprašanja.

Pojdimo skozi primer nadarjenega voznika formule 1:

Smer in dejavnost

Tu se nadarjenost že nakaže kot smer, dejavnost »nadarjen voznik formule 1«. Ampak ali bi lahko to bilo izraženo še na kakšnem drugem področju naprimer »Letalski pilot« ali »spretnost lovljenja žoge v kakšnem športu«? Torej ali nadarjenost lahko pokriva več področij? Ni malo primerov, ko oseba spremeni smer in pokaže isti dar na kakem drugem področju.

Dednost

Najbrž si težje zamišljamo, da bi »spreten voznik« bilo zapisano v genskem materialu. Če je to zapisano, sta za to ključna vsaj dva pogoja: Genetika se bi morala izredno hitro spreminjati, saj je avtomobil prisoten le v nekaj generacijah. In starši bi morali imeti otroke, ko že razvijejo neko smer ali dejavnost.

Se razvije glede na okolje

Ni posebnost, da so si v družini bratje in sestre glede na področja nadarjenosti lahko različni četudi preživijo otroštvo v istem okolju.

Se razvije glede na dogodke v našem življenju

Če dva člana kluba že od zelo mladih nog obiskujeta gokardski klub in se tretji pridruži kar nekaj let kasneje zna biti, da bo slednji »pokazal« nadarjenost, medtem kot prva dva ne toliko. Torej tudi prisotnost v istih dogodkih niso odločilni za nadarjenost.

Jo ob rojstvu prinesemo s seboj

Če duša prinesla bi s seboj natančno določeno nadarjenost naprimer za voznika formule 1, kje se tega naučila je pred utelesitvijo? Če je njena prejšnja utelesitev bila pred 100 ali več leti, ko so avtomobili bili še počasni ali pa jih sploh ni bilo.

Vprašanje »Ali je nadarjenost tesno povezana s smerjo, naprimer dejavnostjo, službo, itn?« se v tem primeru znajde na tankem ledu. Slutiti nam da, da je nadarjenost povezana z lastnostmi ali prepletu lastnosti in ni tesno povezana s smerjo, to je, da nima nekakšne oblike. In ja, preplet lastnosti lahko sovpada z dednostjo, okoljem, dogodki v življenju ali s tem, da nekaj prinesemo s seboj.

Če rečemo temu tako, da so za nadarjenost voznika formule 1 botrovale lastnosti:

  • Refleksi
  • Spretnost
  • Zagnanost
  • Vztrajnost

To nakazuje na zemeljske lastnosti, kjer so vstopni pogoji dedni. Na to, kako in v kateri smeri to izrazimo, pa vplivajo tudi okolje in dogodki. Hmm … ok, ampak kaj je z dušnimi darovi in kako se ti odražajo v našem življenju?

Najbrž ste že slišali primer, ko umetnik pove, da mu prisotnost določene osebe prinaša navdih. Ali da v igralnici prisotnost neke osebe, drugi prinaša srečo, pa čeprav le stoji ob njej. Hja, tu razlaga o dednosti, razvoju lastnosti zaradi okolja in že doživetih dogodkov, zbledi. Katere zemeljske lastnosti bi lahko pripisali osebi, ki samo z njeno prisotnostjo spreminja situacije? In kako se prenašajo vplivi, čeprav oseba ne počne nič očem vidnega, otipljivega, nam zaznavnega? Ups, pa smo tam.

Zatorej se vrnimo na uvide med kanaliziranjem, to je tiste, ki se odvijajo visoko nad mojo glavo. Te prištevam, da ponazarjajo mi lastnosti duše in sam jih pravim »Kaj duša počne v Stvarstvu. Kaj so njene lastnosti.« In Dušne darove štejem med dušne lastnosti. Včasih se mi ti darovi prikažejo za več življenj in nekateri ostajajo podobni, drugi se skozi življenja spreminjajo. To sem povezal s potrebo izražanja darov, ki spremljajo določeno življenje.

Primer enega dušenega daru bom poimenoval »Usklajevalec relacijske kompatibilnosti.« Ta dar, ki ga bom zaradi lažje ponazoritve simbolično zelo poenostavil, se mi je med enim kanaliziranjem prikazal kot nekakšni balončki z vrvicami. Vsak balonček se pripne za neko situacijo in jo skuša dvigniti. To počnejo ločeno, torej se en pripne, poskuša dvigniti, spusti, pa nato poskuša drugi, za njim tretji, … Prisotnost duše povzroči, da se vrvice spnejo in balončki skupaj dvignejo situacijo. V življenju ta oseba prinaša dar, s katerim samo s svojo prisotnostjo usklajuje relacije naprimer med ljudmi. Zanimivost je, da je lahko ta oseba tihe narave, se ne izpostavlja in zatorej ne opazimo njenega vpliva ter posledično uspeh pripišemo samo drugi osebi, pri kateri je bil učinek bučen in zaznan. Ampak ta druga oseba ali več, se bi lahko trudile na vse pretege in vlekle vsaka na svojo stran, pa ne bi bilo efekta, če omenjena oseba nebi bila prisotna in tu povem zgolj prisotna, brez kakršne koli vidne udeležbe.

Skozi primer: Na sodišču zaposlijo »našo« osebo za namen zapisnikarja (vsaj mislim, da se tako reče). Rekli bi, da s stališča njenega dela nima posebnega vpliva na povečanje pobotov na obravnavah. A če pogledali bi energetsko sliko povezav, bi pravzaprav osupli. Opazili bi, kako se ob prisotnosti naše osebe prepleti energij zlivajo, povezujejo, najdejo stičišča in posledično stranke v sporu v sebi uvidijo možnost pobota. Skozi okrnjeno sliko pa bi ji pripisali zgolj nadarjenost za hitro tipkanje, nikakor pa ne za dvig situacij v smeri pobotov. Kaj pa če se je duša namenoma rodila v družino, okolje, kjer bo lahko razvila tudi nadarjenost za hitro tipkanje in si s tem omogočila prisotnost na obravnavah? Odgovor prepuščam vam, saj bi se moral spustiti v področje determinizma v naših življenjih. Kdaj drugič 🙂

Izvleček do sedaj opisanega me napelje na sklep, da dušni darovi niso v naprej natančno določeni ali kot temu pravim, da nimajo zemeljske oblike. Skozi naše življenje določen dar izrazimo v neki smeri, ali kot bi rekel, da ga umestimo v neko področje.

Dušni dar ne določa naše zemeljske dejavnosti, poklica, hobija, itn. To so le sredstva za katera se odločimo ali v katerih, lahko bi rekli, da se v njih »najdemo« kot možnost v kateri lažje izrazimo določen dar. Naj dodam, da je ta pretopitev pravi izziv, saj tu na Zemlji obstajajo zelo okrnjene možnosti napram višjim dimenzijam. Kot eno velikih zavor sam vidim v vrednotenju, ocenjevanju kaj dobro je, kaj je slabo, kaj je koristno in utečenost v norme po metodi »kakšen naj bi kdo bil.«

Dušni darovi ustvarjajo polje, v katerem nastajajo možnosti, da se skozi preplete nekaj rodi.

Lepo bodite.

predhodnji:
naslednji:    

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja