Zavest, Modrost, Ljubezen in Moč

In ja, vse tri komponente tako rekoč Modrost, Ljubezen in Moč so v povezavi ali lahko bi rekli so del Zavesti. Substil V substilni Zavesti je Modrost prosta in povezana z dovoljevanjem večternih stanj, to je, da ni nikakršne opredelitve ali predznaka, ne sodbe in ne presoje. Vsakršno stanje ždi Beri …

Dušni darovi in učenja 2

Učenje In naj še omenim, da učenje skozi izkustva, ki prav tako spremlja naša življenja ni isto kot lastnost duše ali dušni dar. Učenje je bližje temu, kje smo skozi življenja zataknili se in kaj bilo bi dobro spustiti, da se dušne lastnosti bolj pretočno izrazijo skozi nas. Za lažje Beri …

Dušni darovi in učenja 1

Srečanje s pojmi Dušni darovi, nameni in učenja je nekakšna popotnica, ki spremlja opisovanje Duše in delež njenih značilnosti, pravzaprav kot nekaj, kar nosimo v sebi. Vendar se samodejno zastavi vprašanje: »Kako so ti pojmi zasnovani ali kakšno obliko imajo, če sploh?«. Sam obliko prištevam kot usmeritev v neko področje Beri …

Vibracijski fokusni preskoki 2

Skozi zgodovino Pojdimo skozi čas nazaj v čas, še preden se beseda oblikovala je v zapletene stavke. In tu pristavim, da je zvok, glas bil tisti, ki je pravzaprav postavil stičišče fokusa. Naprimer vzklik »Juhej« je izraz veselja, prebliska. »Auč« bolečine. Vzkliki še danes iz nas privrejo nekontrolirano, spontano in Beri …

Vibracijski fokusni preskoki 1

Uvod Kar nekaj se dogaja v obdobju zadnjih let in pravzaprav ni nič nenavadnega, le tega nismo vajeni, kot rekel bi, da se tega nismo učili. V zadnjem obdobju se mi počasi razblinja tančica, katera zakrivala mi je nekakšen vpogled na stavek, ki sem ga pred leti prejel v stanju Beri …

Otroška radost prinaša v svet stabilnost kreacij

Venomer in znova se lahko učimo ali spomnemo, da v svet prinašamo sebe in to je čudovitost, ki jo Svtarstvo vdihuje v nas. Prinesti sebe, dodati sebe kakršnikoli kreaciji in naj si bo tudi v naši dimenziji manifestacij naj izseva iz nas skozi radost. In ni nikakršnega pomena kaj počnemo Beri …

Svoboden pretok naših želja

Pred kakšnim letom, sem dobil sporočilo, da je za uresničitev želja dobro, da smo pripravljeni spusti jih. Iz tega izhaja, da si ne želimo in manifestiramo želje samo zase, temveč je namen, da željo izkusimo tudi v materialni obliki in jo spustimo v pretok. In čas tu nima pomena, to Beri …

Velikost in Veličina

Veličina je polnost doživljanja sebe ne glede na situacijo v kateri smo. Naj pojasnem: Veličino lastno, drugih, kakor tudi situacij, večkrat skušamo umestiti v segmente in ovrednotiti z uspešnostjo. S tem potopimo veličino v nekakšno velikost, katera je merjenje skozi sprejete vzorce, segmente. Tu je segmentnost mišljena ali si jo Beri …

Zaznavanje in izražanje čistejše resnice

Bil sem v obdobju, ko vihrala je v meni potreba po pričeti se izražati v svet in želel sem si informacij, katere bi lahko ponesel v razumljivi obliki predajanja svojih uvidov. In tu je nastopilo vprašanje moje zrelosti, moje pripravljenosti, da bi karseda pristno lahko to pretapljal v razlage sporočil. Beri …

Delčki situacij v celoti

Najbrž ste že zasledili, če nam gre na nekem področju »težko«, so v istem obdobju tudi ostala področja kot zrcalo tega. Tu bi rad nekoliko osvetlil zakaj gre. Vse je v takoimenovanem fokusu. Kaj ustvarja fokus? Čustveni naboj, no vsaj na zemeljski ravni. Omenjen čustveni naboj deluje kot ukaz, kaj Beri …